Nano Silic và vai trò của nano silic trong nông nghiệp

Phần 1: Vai trò của Silic đối với cây trồng Có thể nói Silic không được xem là chất dinh dưỡng thiết yếu đối với cây trồng. Tuy nhiên những nghiên cứu gần đây cho thấy Silic có vai trò khá quan trọng trong quá trình sinh trưởng phát triển của cây trồng. Đặc biệt là nhóm cây lương thực (lúa, ngô..). Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của silic đối với cây trồng nói chung. 1.1 Silic có tác dụng...

Chi tiết

Nano Canxi cacbonate và vai trò của nano canxi cacbonat đối với cây trồng

Trong phạm vi bài viết này chúng tôi tập trung phân tích vai trò quan trọng của canxi đối với cây trồng. Qua đó phân tích ý nghĩa quan trọng của nano canxi, nano canxi cacbonat ứng dụng trong lĩnh vực trồng trọt. Vai trò của canxi đối với cây trồng: Canxi là cation trao đổi trong đất (cây hút canxi ở dạng Ca 2+ ). Hầu hết canxi trao đổi của đất đều được hấp phụ trên bề mặt keo đất, khi...

Chi tiết