Quy trình chăm sóc cây bưởi diễn sau thu hoạch, giải pháp chống rụng hoa và quả non cho bưởi diễn

Sau thu hoạch, nhà vườn cần triển khai các công việc chăm sóc sau: *Cắt tỉa tán thông thoáng, bón phân phục hồi cây, cải tạo đất,… Cắt tỉa: Cắt tỉa tán thông thoáng, loại bỏ cành tăm cành vượt, cành sâu bệnh,.. Xới xáo nhẹ nhàng, phá váng đất xung quang gốc cây, tỷ lệ đứt chạm rễ phụ thuộc vào sức cây, cây yếu hạn chế làm đứt rễ. Những năm rét muộn, mưa ẩm kéo dài nên xử lý đất xung quanh vùng rễ cây (cuốc xới theo hình chiếu tán), hãm lộc đông, đưa cây vào ngủ nghỉ. Sau khi...

Chi tiết