Quy trình sử dụng chế phẩm nano Bạc Đồng Super chuyên dùng cho cây rau

Phần 1: Quy trình sử dụng chế phẩm nano Bạc Đồng Super chuyên dùng cho cây rau Thời kỳ ngâm ủ hạt giống trước khi gieo Dùng 10-12ml chế phẩm nano Bạc Đồng Super pha 1 lít nước ngâm ủ hạt giống trước khi gieo. Thời kỳ cây con Dùng 50-70ml nano Bạc Đồng Super pha 10-15 lít nước phun đều thân lá gốc, định kỳ 7 ngày/lần. Thời kỳ phát triển thân lá (đối với rau ăn lá) Dùng 70ml nano Bạc Đồng Super pha 10-15 lít nước phun đều thân lá gốc, định kỳ 7-10 ngày/lần. Thời kỳ phát triển củ (su hào, cà rốt,...

Chi tiết