Kỹ thuật chăm sóc bưởi da xanh, giải pháp chống rụng quả non cho bưởi da xanh ứng dụng công nghệ nano

Phần 1: Kỹ thuật xử lý ra hoa, hãm lộc đông, ủ mầm hoa trên bưởi da xanh trong điều kiện thời tiết miền Bắc Sau khi thu hoạch xong, bà con/nhà vườn cần khẩn trương cắt tỉa tạo tán thông thoáng, loại bỏ cành sâu bệnh, cành phá tán, điều chỉnh lại tán, chú ý giữ lại cành đạt tiêu chuẩn mang quả, cành lợi tán, áp dụng biện pháp bấm ngọn nếu thấy cần thiết. Sau đó tiến hành...

Chi tiết

Giải pháp chống mưa axít, chống rụng quả non cho bưởi diễn vào mùa mưa phùn ẩm ứng dụng công nghệ nano

Phần 1: Kỹ thuật chăm sóc bưởi diễn thời kỳ sau thu hoạch 1.1 Cắt tỉa tạo tán thông thoáng cho cây Cắt tỉa là biện pháp quan trọng góp phần làm tăng chất lượng quả, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chăm sóc cây thời kỳ phân hóa mầm hoa, ra hoa đậu quả. Vì vậy sau khi thu hoạch, nhà vườn...

Chi tiết

Quy trình chăm sóc bưởi da xanh ứng dụng công nghệ nano tiên tiến, giải pháp chống rụng quả cho cây có múi

1.Phân bón cho bưởi da xanh : Phân bón gốc phải đầy đủ, cân đối giữa phân hữu cơ và vô cơ(hữu cơ ủ hoai mục với nấm đối kháng, phân vô cơ dùng 16-16-16 TE. Định lượng phân bón cho mỗi cây như sau (cây 6-10 năm tuổi): + Phân hữu cơ: Bón 50-80kg phân hữu cơ hoai mục ủ với nấm đối kháng (Trichoderma, Bacillus subtilis hoặc ủ với chế phẩm Biotech VS). ...

Chi tiết