Kỹ thuật chăm sóc cam canh thời kỳ sau thu hoạch, giải pháp chống rụng chống nứt quả cho cam canh ứng dụng công nghệ nano

Phần 1: Kỹ thuật chăm sóc cam canh thời kỳ sau thu hoạch (ủ mầm hoa) Đối với cam tơ, chuẩn bị bước vào kinh doanh vụ đầu : Vào khoảng trung tuần tháng 10 đến tháng 11 âm lịch tiến hành làm rễ đưa cây vào trạng thái ngủ nghỉ, ủ mầm hoa. Lưu ý cần quan sát lộc cành trước khi xử lý bộ rễ. Khi xử lý bộ rễ, lộc cành phát triển ở giai đoạn bánh tẻ trở đi, nếu lộc đang còn non đợi...

Chi tiết

Kỹ thuật khoanh vỏ trên cây cam đường canh

Khoanh vỏ (tiện vỏ) là giải pháp cắt đứt hoặc hạn chế dinh dưỡng nuôi cây từ gốc lên các bộ phận trên mặt đất. Với cơ chế này thì biện pháp khoanh vỏ có vai trò làm đứt mạch libe (vỏ cây), qua đó cắt đứt đường vận chuyển dinh dưỡng từ bộ rễ lên các bộ phận trên mặt đất. Với cây ăn quả thân gỗ nói chung, có 2 con đường vận chuyển dinh dưỡng đó là nhựa nguyên và nhựa luyện. Các chất dinh dưỡng được bộ rễ hấp thu...

Chi tiết

Nguyên nhân và giải pháp chống nứt quả, rụng quả trên cam canh

Nguyên nhân gây nên hiện tượng nứt quả trên cam đường canh: Nguyên nhân t hứ nhất : do dinh dưỡng và điều kiện bất lợi của thời tiết (mưa ẩm kéo dài, mưa acid...). Nứt quả trên cây cam canh do kỹ thuật chăm sóc dinh dưỡng không phù hợp, không cân đối, bón phân không đúng ...

Chi tiết

Quy trình chăm sóc cây bưởi diễn ứng dụng công nghệ nano, kinh nghiệm xử lý ra hoa và giải pháp chống rụng, chống mưa acid hại hoa quả non cho bưởi diễn

Phần 1: Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chăm sóc bưởi diễn + Nuôi cành mẹ thành thục, đủ tiêu chuẩn, các cành mẹ đạt chuẩn cần đưa về trạng thái ngủ nghỉ, chủ động hãm lộc đông, không để lộc đông phát sinh(các cành mẹ có khả năng mang quả cần phải ngủ nghỉ tích lũy dinh dưỡng trước khi bước vào phân hóa mầm hoa). Các đợt lộc xuân, hè cần nuôi già hóa, định...

Chi tiết