Quy trình chăm sóc bưởi da xanh ứng dụng công nghệ nano tiên tiến, giải pháp chống rụng quả cho cây có múi

1.Phân bón cho bưởi da xanh : Phân bón gốc phải đầy đủ, cân đối giữa phân hữu cơ và vô cơ(hữu cơ ủ hoai mục với nấm đối kháng, phân vô cơ dùng 16-16-16 TE. Định lượng phân bón cho mỗi cây như sau (cây 6-10 năm tuổi): + Phân hữu cơ: Bón 50-80kg phân hữu cơ hoai mục ủ với nấm đối kháng (Trichoderma, Bacillus subtilis hoặc ủ với chế phẩm Biotech VS). ...

Chi tiết

Kỹ thuật bón phân cho mắc ca sau thu hoạch, giải pháp chống rụng hoa và quả non trên mắc ca

Phần 1: Kỹ thuật bón phân cho mắc ca thời kỳ sau thu hoạch Sau khi thu hoạch, triển khai các biện pháp kỹ thuật sau đây(tháng 9): + Cắt tỉa tạo tán thông thoáng, loại bỏ cành vô hiệu, cành phá tán, cành sâu bệnh, phần còn lại của các cuống quả. + Kiểm tra rà soát bệnh xì mủ cây, sâu đục thân, mối gốc qua đó có giải pháp xử lý kịp thời, kết hợp các biện pháp phòng trị sâu bệnh tổng hợp. + Làm cỏ, bón phân phục hồi cây...

Chi tiết

Quy trình sử dụng nano bạc đồng super, nano đồng oxyclorua, nano canxi super, shellac suger, nano AKH chuyên dùng cho cây cam Vinh, Cam V2 và cam lòng vàng

Phần 1: Quy trình sử dụng chế phẩm nano chuyên dùng cho cây cam Vinh, cam V2, cam Sành, cam lòng Vàng 1.1 Thời kỳ sau thu hoạch C ắt tỉa tạo tán thông thoáng, dọn cỏ dại, bón vôi nếu đất chua phèn, kiểm tra bệnh xì gôm chảy mủ, nấm ký sinh, địa y (xử lý ngay nếu cây bị nhiễm bệnh). Đồng...

Chi tiết

Kỹ thuật chăm sóc bưởi diễn sau thu hoạch, giải pháp chống rụng, chống mưa acid hại hoa và quả non trên cây có múi

Phần 1: Kỹ thuật chăm sóc bưởi diễn thời kỳ sau thu hoạch 1.1 Cắt tỉa tạo tán thông thoáng cho cây Cắt tỉa là biện pháp quan trọng góp phần làm tăng chất lượng quả, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chăm sóc cây thời kỳ phân hóa mầm hoa, ra hoa đậu quả. Vì vậy sau khi thu hoạch, nhà vườn...

Chi tiết