Nguyên nhân và giải pháp chống rụng hoa và quả non trên mắc ca ứng dụng công nghệ nano

Hiện tượng rụng quả non trên mắc ca diễn ra phổ biến. Tỷ lệ rụng quả non phụ thuộc vào từng dòng, tuổi cây, điều kiện sinh thái từng vùng và điều kiện chăm sóc. Tuy nhiên có thể kể đến các nhóm nguyên nhân cơ bản sau: Nguyên nhân thứ nhất : Do sâu bệnh tấn công, đặc biệt là bệnh thán thư, nấm gây bệnh khô hoa, bệnh nấm cuống (làm teo cuống và thối cuống quả), bệnh đốm đen...

Chi tiết

Chế độ dinh dưỡng và nước tưới cho mắc ca thời kỳ phân hóa mầm hoa, hoa rộ đậu quả non

Tỷ lệ đậu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật trong quá trình chăm sóc mắc ca kinh doanh. Điều kiện cần ở đây là cây phân hóa mầm hoa đều, hoa trổ thoát, chùm hoa to khỏe, cuống lan đều, chùm hoa đủ dài, không uốn móc dị dạng. Để đạt được yêu cầu trên, chúng ta cần thực hiện đồng bộ, liên tục các giải pháp kỹ thuật sau: Một là : Có chế độ chăm sóc hợp lý...

Chi tiết

Kỹ thuật chăm sóc, bón phân cho mắc ca giai đoạn kinh doanh (giai đoạn sau thu hoạch, phân hóa mầm hoa, phát triển chùm hoa tự)

Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với mắc ca chuẩn bị bước vào giai đoạn kinh doanh Cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau trước khi triển khai các biện pháp chăm sóc mắc ca thời kỳ kinh doanh bắt quả (năm thứ 4): Thứ nhất : Cắt tỉa tạo tán thông thoáng theo hướng tán mở, tạo thế...

Chi tiết

Kỹ thuật cắt tỉa tạo tán cho cây mắc ca giai đoạn kiến thiết cơ bản

Phần 5: Kỹ thuật cắt tỉa tạo tán cho cây mắc ca giai đoạn kiến thiết cơ bản Cắt tỉa là giải pháp kỹ thuật cực kỳ quan trọng và xuyên suốt trong quá trình chăm sóc cây mắc ca(từ giai đoạn kiến thiết cơ bản đến giai đoạn kinh doanh). Mục đích của việc cắt tỉa là chủ động điều tiết cành cấp 1-2-3, điều chỉnh khoảng cách phù hợp giữa các tầng cành, hạ thấp chiều cao cây,...

Chi tiết