Quy trình sử dụng chế phẩm nano Bạc Đồng Super, nano Đồng Oxyclorua chuyên dùng cho cây bắp cải

1.Xử lý đất trước khi trồng

Sau khi làm đất, bón phân và lên luống dùng 800ml nano Bạc Đồng Super kết hợp 800ml nano Đồng Oxyclorua pha với 500 lít nước phun đều mặt luống cho diện tích 1ha (trung bình sử dụng 17-18 lít phun cho 1 sào bắc bộ).

2.Thời kỳ kiến thiết cơ bản (kéo dài khoảng 20-25 ngày đầu sau trồng)

Sau khi trồng 7-10 ngày, dùng 50-60ml nano Bạc Đồng Super kết hợp 50-60ml nano Đồng Oxyclorua pha 18-20 lít nước phun đều thân lá cây bắp cải (phun cho diện tích 360m2). Mỗi ha thời kỳ này sử dụng hết 2000ml/lần phun.

3.Thời kỳ trải lá bàng

Sau khi trồng khoảng 30-35 ngày, dùng 60-70ml nano Bạc Đồng Super kết hợp 60-70ml nano Đồng Oxyclorua pha 20-25 lít nước phun đều thân lá cây bắp cải (phun cho diện tích 360m2), phun 2 lần liên tiếp, cách nhau 7-10 ngày. Mỗi ha thời kỳ này sử dụng hết 5320ml/2 lần phun.

4.Thời kỳ cuốn bắp

Sau khi trồng khoảng 45-50 ngày, dùng 70ml nano Bạc Đồng Super kết hợp 70ml nano Đồng Oxyclorua pha 20-25 lít nước phun đều thân lá cây bắp cải (phun cho diện tích 360m2), phun 3 lần liên tiếp, cách nhau 7-10 ngày. Mỗi ha thời kỳ này sử dụng hết 9240ml/3 lần phun.

5.Thời kỳ cây bị bệnh

Phun khoanh vùng nhóm cây bị bệnh với liều lượng sử dụng cao hơn 30-50% so với hướng dẫn trên (dùng 80-100ml nano Bạc Đồng Super kết hợp 80-100ml nano Đồng Oxyclorua pha 20-25 lít nước phun đều thân lá, phun 2 lần liên tiếp mỗi lần cách nhau 4-5 ngày).

Lưu ý khi sử dụng chế phẩm nano Bạc Đồng:

+ Lắc đều chai chế phẩm trước khi dùng.

+ Pha xong nên phun ngay không để lâu.

+ Có thể pha chung nano Bạc Đồng với các nhóm thuốc BVTV hóa học (thuốc trừ sâu, côn trùng chích hút), không pha nano Bạc Đồng với các chế phẩm vi sinh có chứa vi sinh vật sống.

+ Phun xong nếu gặp mưa trong 12 tiếng đầu cần phải phun bổ sung.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NANOTECH

Tư vấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp:

ThS Phạm Công Khải - Hotline: 0976 804 678 * 0835 99 85 99

Email: nanobacsuper@gmail.com