Quy trình sử dụng bộ chế phẩm nano bạc đồng super, nano đồng oxyclorua, nano AKH chuyên dùng cho cây sâm Ngọc Linh

Phần 1: Quy trình sử dụng bộ chế phẩm nano chuyên dùng cho cây sâm Ngọc Linh

Bộ chế phẩm nano sử dụng cho cây sâm Ngọc Linh bao gồm 6-7 loại khác nhau (xem thêm phần công dụng ở phần 2): Nano Bạc Đồng Super/Plus, nano Bạc Đồng hợp kim, nano Đồng oxyclorua, nano AKH Super plus, nano Canxi Super, nano Silic SiO2 và chế phẩm Biotech.

 Vườn sâm Ngọc Linh sử dụng bộ chế phẩm nanotech

Về cơ bản sử dụng như sau:

+ Phòng trị bệnh: dùng nano bạc đồng super, nano bạc đồng plus, nano bạc đồng HK, nano đồng oxyclorua.

+ Chống còi cọc, vàng lá, giúp cây sinh trưởng khoẻ mạnh: dùng nano AKH super plus, nano canxi super, nano Silic, Biotech.

Công thức sử dụng tổng quát:

Phòng bệnh:

+ Công thức 1: Dùng 100-150ml nano Bạc đồng super kết hợp 80-100ml nano Đồng oxyclorua pha 40-80 lít nước tưới ẩm gốc, tưới định kỳ 7-10 ngày/lần.

+ Công thức 2: Dùng 100-150ml nano Bạc đồng super kết hợp 80-100ml nano Đồng oxyclorua cộng thêm 50-60ml nano Bạc Đồng Hợp Kim pha 50-80 lít nước tưới ẩm gốc, tưới định kỳ 7-10 ngày/lần.

Tưới gốc định kỳ 7-10 ngày/lần.,

+ Phun thân lá(CT3): Dùng 50-80ml nano Bạc Đồng plus kết hợp 50-80ml nano Bạc Đồng Super cộng thêm 20-40ml nano Đồng Oxyclorua pha với 15-20 lít nước phun đều thân lá, 7-10 ngày/lần.

+ Phun thân lá(CT4): Dùng 70-100ml nano Bạc Đồng Super kết hợp 40-60ml nano Đồng Oxyclorua pha với 15-20 lít nước phun đều thân lá, 7-10 ngày/lần.

Thời kỳ cây nhiễm bệnh(cần trị bệnh): nên tăng liều phun/tưới, 4-6 ngày/lần. sau khi kiểm soát được bệnh nên phòng định kỳ. Lưu ý định kỳ mỗi tháng tưới 1-2 lần chế phẩm Bioetch.

Tăng sức đề kháng cây, giúp cây sinh trưởng phát triển khoẻ mạnh, thúc đẩy bộ rễ phát triển, chống còi cọc cho cây:

+ Cách dùng nano canxi super: 1 chai 500ml pha 200 lít nước tưới ẩm gốc. Phun lá (dùng 30ml pha 15 lít nước phun đều thân lá).

Cách dùng nano AKH super plus: dùng 500ml pha 200-230 lít nước tưới ẩm gốc, định kỳ 7 ngày/lần. Phun lá (dùng 30ml pha 20 lít nước phun định kỳ). Có thể kết hợp nano Silic tưới gốc (1 chai 500ml pha 200-300 lít nước).,

Bộ chế phẩm nano bạc đồng, nano đồng oxyclorua, nano AKH super plus, nano canxi super, nano Silic, Biotech có thể phòng trị được các nhóm bệnh cơ bản trên cây sâm Ngọc Linh: Bệnh đốm lá, thối rễ, lở cổ rễ, vàng lá, héo xanh vi khuẩn, bệnh đốm vòng, gỉ sắt, thán thư, cây còi cọc chậm phát triển

Quy trình sử dụng bộ chế phẩm nano dùng cho cây sâm Ngọc Linh:

1.1 Quy trình xử lý đất trước khi trồng sâm Ngọc Linh

Bước 1: Tiêu diệt nguồn nấm và vi khuẩn gây bệnh trong đất

Dùng 500-700ml nano bạc đồng super kết hợp 500-700ml nano đồng oxyclorua pha 100-150 lít tưới ẩm đất (đảm bảo hỗn hợp dung dịch nano thấm đều xuống tầng đất 15-20cm – diệt các chủng nấm gây bệnh thối rễ, thối củ,…). Tưới 2 lần liên tiếp, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày.

Bước 2: Dùng 3-5 lít chế phẩm Biotech pha với 40-60 lít nước tưới ẩm đất như bước 1. Sau 5-10 ngày mới tiến hành trồng cây  

Xử lý đất theo 2 bước trên đảm bảo đất sạch bệnh, chống nấm khuẩn hại rễ thân lá sau khi trồng sâm NL. Quá trình chăm sóc nên phun/tưới phòng bệnh định kỳ.

1.2 Quy trình phòng bệnh tổng hợp cho cây sâm Ngọc Linh dưới 5-6 tháng tuổi

Tưới gốc định kỳ:

+ Tưới phòng bệnh, diệt nguồn nấm khuẩn gây bệnh: Dùng 500-600ml nano Bạc Đồng Super  kết hợp 200-300ml nano Đồng oxyclorua pha với 80-100 lít nước tưới ẩm gốc, tưới định kỳ 7-10 ngày/lần.

+ Nuôi dưỡng cây, giúp bộ rễ phát triển khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng, bổ sung dinh dưỡng: Dùng 200-300ml nano Silic SiO2 kết hợp 200-300ml nano AKH super plus cộng thêm 200-300ml nano Canxi Super pha với 100-150 lít nước tưới ẩm gốc, tưới định kỳ 10-15 ngày/lần.

Phun thân lá: dùng 40-60ml chế phẩm nano Bạc Đồng Plus kết hợp 20-30ml nano Bạc Đồng Super pha với 12-15 lít nước phun ẩm dạng sương mù toàn bộ thân lá, định kỳ 7-10 ngày/lần.

1.3 Đối với cây sâm Ngọc Linh 7-12 tháng tuổi

Tưới gốc định kỳ:

+ Tưới phòng bệnh, diệt nguồn nấm khuẩn gây bệnh: Dùng 500-800ml nano Bạc Đồng Super kết hợp 400-600ml nano Đồng oxyclorua pha với 100-140 lít nước tưới ẩm gốc, tưới định kỳ 7-10 ngày/lần.

+ Nuôi dưỡng cây, giúp bộ rễ phát triển khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng, bổ sung dinh dưỡng: Dùng 300-400ml nano Silic SiO2 kết hợp 250-300ml nano AKH super plus cộng thêm 200-400ml nano Canxi Super pha với 120-150 lít nước tưới ẩm gốc, tưới định kỳ 10-15 ngày/lần (hoặc tối đa 25-30 ngày/lần).

Phun thân lá: dùng 50-70ml chế phẩm nano Bạc Đồng Plus kết hợp 30-40ml nano Bạc Đồng Super cộng thêm 10-20ml nano Đồng oxyclorua pha với 12-15 lít nước phun ẩm dạng sương mù toàn bộ thân lá, định kỳ 7 - 10 ngày/lần.

1.4 Đối với cây sâm Ngọc Linh trên 1 năm tuổi

Tưới gốc định kỳ:

+ Tưới phòng bệnh, diệt nguồn nấm khuẩn gây bệnh: Dùng 600-900ml nano Bạc Đồng Super kết hợp 400-600ml nano Đồng oxyclorua pha với 100-160 lít nước tưới ẩm gốc, tưới định kỳ 7-10 ngày/lần.

Ngoài ra có thể sử dụng công thức tưới phòng bệnh thối củ sâm, thối rễ như sau: Dùng 500ml chế phẩm nano Bạc Đồng HK kết hợp 500ml nano Đồng Oxyclorua pha với 100-200 lít nước tưới ẩm gốc, tưới định kỳ 7-10 ngày/lần.

+ Nuôi dưỡng cây, giúp bộ rễ phát triển khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng, bổ sung dinh dưỡng: Dùng 500-600ml nano Silic SiO2 kết hợp 500ml nano AKH super plus cộng thêm 300-500ml nano Canxi Super pha với 200-250 lít nước tưới ẩm gốc, tưới định kỳ 10-15 ngày/lần (hoặc tối đa 25-30 ngày/lần).

Phun thân lá:

Công thức 1: Dùng 50-70ml chế phẩm nano Bạc Đồng Plus kết hợp 50-70ml nano Bạc Đồng Super cộng thêm 40-60ml nano Đồng oxyclorua pha với 15-20 lít nước phun ẩm dạng sương mù toàn bộ thân lá, định kỳ 7 - 10 ngày/lần.

Công thức 2: Dùng 70-90ml nano Bạc Đồng Super kết hợp 50-60ml nano Đồng oxyclorua pha với 15-20 lít nước phun ẩm dạng sương mù toàn bộ thân lá, định kỳ 7 - 10 ngày/lần (hoặc sử dụng nano bạc đồng/nano đồng oxyclorua tỷ lệ 3/1).

Tưới gốc định kỳ chế phẩm Biotech mỗi tháng ít nhất 1 lần: dùng 2-3 lít chế phẩm Biotech pha 40-60 lít nước tưới ẩm gốc (công thức này sử dụng tưới chung cho cây sâm NL ở các độ tuổi khác nhau).

Lưu ý: Liều lượng mỗi loại chế phẩm nano có thể thay đổi ±10-20% so với hướng dẫn trên tùy theo điều kiện thời tiết, thực trạng sức sinh trưởng của cây. Nên sử dụng liều lượng chế phẩm nano tăng dần khi tuổi cây tăng. Đặc biệt trong quá trình chăm sóc, nếu cây sâm Ngọc Linh bị nhiễm bệnh nên tăng liều lượng chế phẩm nano bạc đồng, nano đồng oxyclorua (cả phun và tưới). Định kỳ tưới gốc chế phẩm Biotech ít nhất mỗi tháng 1 lần.

1.5 Quy trình Trị bệnh tổng hợp cho cây sâm Ngọc Linh

Sâm Ngọc Linh thường bị nấm khuẩn gây bệnh (phần lớn là nấm). Các nhóm bệnh phổ biến gây hại sâm NL là: bệnh chết rạp cây con, bệnh thối củ, bệnh lở cổ rễ thối rễ, bệnh thán thư, bệnh gỉ sắt, bệnh đốm vàng lá, bệnh đốm vòng, bệnh khảm lá xoăn lá do virus….

Khi cây có triệu chứng nhiễm bệnh, nhà vườn cần rà soát, phân loại mức độ bệnh nặng nhẹ để triển khai các giải pháp khống chế, tiêu diệt nấm khuẩn gây bệnh, phục hồi cây sau khi bị nhiễm bệnh đồng thời tránh lây nhiễm trên diện rộng. Khi cây sâm NL đã có biểu hiện triệu chứng bệnh, cần kết hợp tưới và phun theo các công thức sau:

Tưới gốc công thức 1: áp dụng đối với các nhóm bệnh do nấm (gỉ sắt, thán thư, sương mai, đốm vòng, nấm gây bệnh thối củ, thối rễ)

Tưới gốc diệt nấm bệnh hại bộ rễ, thối củ sâm Ngọc Linh: Dùng 500-700ml chế phẩm nano Bạc Đồng Super kết hợp 600-800ml nano Đồng Oxyclorua cộng thêm 500-600ml nano Bạc Đồng HK (loại mới – trị thối củ sâm) pha với 100-150 lít nước tưới ẩm gốc, tưới liên tiếp 3-4 lần, mỗi lần cách nhau 3-4 ngày. Sau khi cây khỏi bệnh chuyển về công thức tưới phòng bệnh như phần 3 đã hướng dẫn ở trên. Trường hợp bệnh nặng có thể tưới nhiều hơn 4 lần. Những củ sâm bị thối có thể ngâm vào dung dịch nano Bạc Đồng HK (500ml chế phẩm nano Bạc Đồng HK pha với 30-50 lít nước ngâm trong thời gian 10-15 phút).

Tưới gốc công thức 2: Dùng 700-1200ml chế phẩm nano Bạc Đồng Super kết hợp 600-800ml nano Đồng Oxyclorua cộng thêm 500-600ml nano Bạc Đồng HK (loại mới – trị thối củ sâm) pha với 100-150 lít nước tưới ẩm gốc, tưới 3-4 lần, mỗi lần cách nhau 3-5 ngày, tưới cho đến khi cây khỏi bệnh.

Ngoài ra cứ sau 2-3 ngày tưới nano bạc đồng, nano đồng oxyclorua (theo CT1-2 như trên), nhà vườn nên tưới bổ sung thêm chế phẩm Biotech (3 lít pha 30-40 lít tưới ẩm gốc), giúp cây nhanh phục hồi, chống tái nhiễm bệnh.

Nhà vườn lựa chọn 1 trong 2 công thức trên hoặc luân phiên 2 công thức trên kết hợp với phun qua lá như sau:

Công thức phun qua lá (CT1): Dùng 70-80ml nano bạc đồng Super kết hợp 60ml nano Bạc Đồng Plus cộng thêm 40-80ml nano Đồng Oxyclorua pha với bình 15-20 lít nước phun đều thân lá, cả 2 mặt lá, phun 3-4 ngày/lần, phun cho đến khi kiểm soát được bệnh thì chuyển về công thức phun phòng bệnh.

Công thức phun qua lá (CT2): Dùng 70-100ml nano bạc đồng Super kết hợp 30-60ml nano Bạc Đồng HK cộng thêm 40-60ml nano Đồng Oxyclorua pha với bình 15-20 lít nước phun đều thân lá, cả 2 mặt lá, phun 3-4 ngày/lần, phun cho đến khi kiểm soát được bệnh thì chuyển về công thức phun phòng bệnh.

Lưu ý: khi sử dụng quá nồng độ nano Đồng oxyclorua, nano bạc đồng HK có thể gây xoăn lá, co lá.

Lưu ý chung khi sử dụng bộ chế phẩm nano cho cây sâm Ngọc Linh:

+ Nên luân phiên giữa các công thức tưới/phun (kết hợp giữa các công thức). Thời kỳ cây bị bệnh cần triển khai các công thức tưới phun định kỳ 3-5 ngày/lần, tránh để quá xa sẽ gây tái nhiễm bệnh, khó diệt nguồn bệnh triệt để.

+ Nồng độ, liều lượng các chế phẩm nano sử dụng cần linh động tuỳ diễn tiến bệnh, có thể tăng lên hoặc giảm xuống so với công thức đã hướng dẫn (nhìn cây để tưới phun sao cho phù hợp với định mức liều lượng đã hướng dẫn).

+ Trước khi sử dụng nên lắc đều chai sản phẩm. Khi pha chung cần pha loãng từng loại sau đó mới hỗn hợp chung với nhau và khuấy đều. Pha xong nên sử dụng ngay không nên để qua ngày.

+ Sau 2-3 ngày tưới phun các chế phẩm nano bạc đồng/nano đồng oxyclorua nên tưới bổ sung chế phẩm Biotech. Chế phẩm Biotech tuyệt đối không dùng chung với chế phẩm nano Đồng oxyclorua, nano Bạc Đồng Super/HK (Biotech chỉ dùng chung với chế phẩm nano canxi super, nano Silic SiO2 và nano AKH super plus).

Phần 2: Công dụng và ưu điểm vượt trội của bộ chế phẩm nano dùng cho cây sâm Ngọc Linh

Bộ chế phẩm nano sử dụng cho cây sâm Ngọc Linh bao gồm:

1.Nano Bạc Đồng Super                    4.Nano AKH Super Plus

2.Nano Bạc Đồng Hợp Kim (mới)    5.Nano Canxi Super

3.Nano Đồng Oxyclorua                    6.Nano Silic SiO2

7.Chế phẩm Biotech VS (13x109CFU/ml)

Mỗi loại chế phẩm đều có vai trò, chức năng riêng. Tuỳ mức độ bệnh nặng nhẹ, hiện trạng sinh trưởng phát triển của cây để có phương án sử dụng phù hợp, hiệu quả cao.

Công dụng cơ bản của bộ chế phẩm nano dùng cho cây sâm Ngọc Linh:

2.1 Công dụng cơ bản của bộ 3 chế phẩm nano Bạc Đồng Super, nano Bạc Đồng hợp kim và nano Đồng Oxyclorua

Tiêu diệt nấm, vi khuẩn và virus gây bệnh hại thân, lá, rễ củ cây sâm Ngọc Linh. Bộ 3 chế phẩm nano trên có tác dụng phòng và đặc trị các nhóm bệnh gây hại trên cây sâm Ngọc Linh: Bệnh vàng lá thối rễ, lở cổ rễ, bệnh thối củ sâm, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh đốm vòng, bệnh cháy khô phiến lá (lá co dị dạng, khô chót lá),…

Ưu điểm của bộ 3 chế phẩm nano phòng trị bệnh trên cây sâm Ngọc Linh:

+ Các hạt nano bạc đồng, nano đồng oxyclorua tiêu diệt nấm, vi khuẩn, ức chế virus gây bệnh trên cây trồng cực mạnh, thời gian tiêu diệt nhanh, triệt để.

+ Chống kháng thuốc tốt, nên có thể sử dụng thường xuyên lâu dài mà không cần thay thuốc.

+ Chế phẩm nano bạc đồng, nano đồng oxyclorua không độc hại, không có mùi sốc, khi sử dụng không cần bảo hộ lao động, thời gian cách ly ngắn (12-24 tiếng sau phun). Đặc biệt chế phẩm nano bạc đồng, nano đồng oxyclorua không gây ngộ độc cây trồng ngay cả khi sử dụng quá liều lượng, an toàn khi sử dụng cho cây ngay từ giai đoạn giống, cây con (sử dụng cho cây sâm Ngọc Linh và nhóm cây thuốc, cây dược liệu rất phù hợp do không gây độc, không gây tồn dư hóa chất độc hại, an toàn khi sử dụng).

+ Nano bạc đồng, nano đồng oxyclorua không gây tồn dư trên nông sản sau thu hoạch, phù hợp với sản xuất Vietgap, Globgap, sản xuất hữu cơ.

2.2 Công dụng của chế phẩm nano canxi super, nano AKH super plus, nano Silic, Biotech

Công dụng cơ bản chế phẩm nano AKH Super Plus:

+ Cải tạo đất, xử lý đất trước khi trồng sâm NL.

+ Bổ sung cân đối và đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu cho cây sâm Ngọc Linh. Thúc đẩy bộ rễ phát triển khoẻ mạnh, nâng cao sức đề kháng cho cây, hạn chế nấm bệnh tấn công. Sử dụng định kỳ cho bộ lá xanh dày, thân khoẻ, rễ phát triển mạnh. Có thể sử dụng tưới gốc kết hợp phun qua lá.

Chế phẩm nano AKH super plus là một dạng phân bón nano cao cấp, có thể sử dụng phun lá kết hợp bón gốc. Với thành phần cơ bản được mô tả như sau:

Dinh dưỡng đa lượng:  Nts: 6%, P2O5ht: 5%, K2Ohh: 4,3%

+ Dinh dưỡng trung lượng: S: 4%, Nano Mg 2200ppm, Nano Canxi 4000ppm

+ Các chất hữu cơ: Humic: 3,5%, Fulvic: 2%

+ Dinh dưỡng vi lượng dạng nano dễ hấp thu:

Nano Fe: 400ppm, Nano Mn: 180ppm, Nano Cu: 500ppm, Nano Zn: 1800ppm, Bo: 1500ppm, Mo: 80ppm, Co: 40ppm, PVP: 3000ppm, Nano Silic 5000ppm, nano đất hiếm La và Ce 600ppm.

Các nhóm dinh dưỡng Đa - Trung - Vi lượng trên được hấp thụ vào một mạch Polyme Silic (Polyme hóa Silic). Trên mạch Polyme Silic được gắn các nhóm dinh dưỡng khác nhau, đảm bảo các yếu tố dinh dưỡng không bị mất đi trong quá trình bón gốc hoặc phun qua lá. Do đó khi sử dụng chế phẩm nano AKH super plus qua lá sẽ hạn chế tình trạng ngộ độc cây ngay cả khi phun quá liều lượng ở thời kỳ cây trồng ra hoa đậu quả. Khi bón gốc nhóm dinh dưỡng NPK (Đạm - Lân - Kali) sẽ được nhả từ từ vào dung dịch đất, bổ sung dinh dưỡng cho bộ rễ một cách an toàn, không gây nên tình trạng ngộ độc rễ hay ngẹt rễ.

Chế phẩm nano AKH Super Plus sử dụng định kỳ cho cây Sâm Ngọc Linh (tưới gốc, phun lá) thay thế hoàn toàn các dạng phân bón khác (bổ sung dinh dưỡng dễ tiêu, thúc đẩy bộ rễ phát triển thuận lợi, tăng tính chống chịu úng, hạn. Chế phẩm nano AKH super plus làm tơi xốp đất, giàu dinh dưỡng, cân đối, thúc đẩy bộ rễ phát triển thuận lợi (do có chứa Humic, Fulvic và nano đất hiếm La và Ce) qua đó tăng cường sức đề kháng bộ rễ, hạn chế bệnh vàng lá thối rễ.

Công dụng chế phẩm nano canxi Super

Bổ sung Canxi và khoáng vi lượng, ổn định pH đất, tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật có ích phát triển, nâng cao sức đề kháng cho cây, chống lốp đổ, tăng cường hấp thu dinh dưỡng cho bộ rễ.

Sử dụng chế phẩm nano canxi super, Shellac Suger có tác dụng chống rụng hoa và quả trên cây sâm Ngọc Linh (40ml/bình 20 lít phun qua lá, định kỳ 7 ngày/lần).

Công dụng chế phẩm nano Silic SiO2

- Nano Silic làm tăng cường sức đề kháng cho cây, kháng nấm chủ động. Nano silic có tác dụng giải độc hữu cơ và vô cơ cho cây, chống thối úng rễ, phòng chống thối củ khi sử dụng kết hợp nano Bạc Đồng Hợp Kim (loại mới).

- Silic làm tăng khả năng chống chịu và làm giảm tác dụng tiêu cực của kim loại nặng, kim loại có tính độc hại.

- Tăng tính chịu hạn, chịu úng cho bộ rễ.

- Silic tăng khả năng chống chịu tia UV và các bức xạ mặt trời ở thực vật.

- Silic giảm bớt các tác động có hại do tình trạng thiếu hoặc thừa vi chất dinh dưỡng ở thực vật.

Công dụng chế phẩm Biotech VS (13x108-9CFU/ml)

Chế phẩm có tác dụng cải tạo đất, giúp đất tơi xốp, phân hủy các chất hữu cơ khó tiêu chuyển thành dễ tiêu, chống thối rễ vàng lá, hạn chế nghẹt rễ, các chủng vi sinh vật sống cộng sinh với bộ rễ có tác dụng hỗ trợ bộ rễ hấp thu hiệu quả các chất dinh dưỡng. Ngoài ra chế phẩm Biotech có thể sử dụng để ủ phân hữu cơ, ủ giá thể hữu cơ trước khi trồng cây sâm NL. Nên sử dụng chế phẩm Biotech xử lý đất trước khi trồng, kết hợp tưới gốc định kỳ 20-30 ngày/lần.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NANOTECH

Tư vấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp:

ThS Phạm Công Khải - Hotline: 0976 804 678 * 0835 99 85 99

Email: nanobacsuper@gmail.com