Quy trình chăm sóc mắc ca thời kỳ ra hoa đậu quả non, chống rụng quả non cho mắc ca nhờ ứng dụng công nghệ nano

Mục tiêu, công dụng:

+ Phục hồi sức sinh trưởng cho cây sau thu hoạch.

+ Thúc đẩy quá trình phân hoá mầm hoa sớm.

+ Tăng tỷ lệ đậu quả, giữ quả, chống rụng quả non.

+ Dưỡng quả, phát triển quả đều, tăng năng suất sản lượng quả.

+ Phòng trừ sâu bệnh tổng hợp giai đoạn ra hoa đậu quả.

Quy trình chăm sóc mắc ca kinh doanh ứng dụng công nghệ nano:

1.Thời kỳ sau thu hoạch

Sau khi thu hoạch nhà vườn khẩn trương triển khai cắt tỉa cành thông thoáng, tạo tán hợp lý, loại bỏ các cành đan xen nhau, sau đó tiến hành bón phân phục hồi cây giai đoạn sau thu hoạch (phân NPK và phân hữu cơ vi sinh, lượng bón tuỳ tuổi cây và sản lượng quả vụ trước).

Phun rửa vườn, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp: Dùng 500ml nano Đồng Oxyclorua kết hợp 500ml nano Bạc Đồng Super pha 200-300 lít nước phun đều thân lá, phun kỹ, phun 2 lần, cách nhau 7-10 ngày/lần.

Phun phục hồi cây sau thu hoạch, nuôi cành mẹ mang hoa: Dùng 500ml nano AKH Super Plus pha 300 lít nước phun đều thân lá, 7-10 ngày/lần, phun 2 lần liên tiếp.

Sau khi cây được chăm sóc phục hồi, cành mẹ tích luỹ đủ chất sẽ bước vào thời kỳ ngủ nghỉ, chặn đọt chuẩn bị cho giai đoạn phân hoá mầm hoa(chặn đọt nên dùng Shellac Suger phun 2-3 lần liên tiếp, cách nhau 7 ngày/lần).

2.Thời kỳ phân hoá mầm hoa

Để thúc đẩy quá trình phân hoá mầm hoa cây mắc ca, nhà vườn cần triển khai phun như sau: Vào khoảng tháng 11 DL, dùng 500ml chế phẩm Shellac Suger pha 200 lít nước phun ướt đẫm thân lá, phun đều 2 mặt lá, phun 2-4 lần, tuỳ độ tơ cành, tuỳ tuổi cây, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

 Cây nhú mầm hoa nhà vườn phun nano canxi super và shellac suger

3.Thời kỳ phân hoá mầm hoa, phát triển chuỗi hoa

Sau khi cây mắc ca có dấu hiệu nhú mầm hoa, dùng 500ml nano Canxi Super kết hợp 500ml Shellac Suger pha 400 lít nước phun đều thân lá, phun ít nhất 2 lần cách nhau 7-10 ngày/lần.

4.Thời kỳ ra hoa đậu quả non (chống rụng quả non)

Sau khi hình thành quả non, dùng 500ml nano Canxi Super kết hợp 1000ml nano Bạc Đồng pha 300 lít nước phun đều thân lá, chùm quả non, phun 2-3 lần, cách nhau 7-10 ngày/lần (*phun đến khi quả đậu ổn định). Có thể tăng cường thêm nano Đồng Oxyclorua chống nấm cuống, thán thư giai đoạn quả non (nấm cuống, thán thư có thể gây rụng quả non hàng loạt). Nếu có mưa acid cần phun nano Canxi cacbonate chống mưa acid, chống teo đen cuống.

Lưu ý: Giai đoạn quả non nhà vườn cần chú ý sâu bệnh, côn trùng chích hút, giữ vườn độ ẩm vừa phải, không để cây thiếu hoặc thừa nước, thừa ẩm.

5. Thời kỳ phát triển quả, dưỡng quả

Dưỡng thúc quả: Dùng 500ml nano AKH Super Plus kết hợp 500ml nano Silic SiO2 pha 300 lít nước phun đều thân lá, phun ít nhất 3-4 đợt, 15 ngày/đợt.

Phòng bệnh tổng hợp: Dùng 500ml nano Bạc Đồng Super kết hợp 500ml nano Đồng Oxyclorua pha 200-300 lít nước phun đều thân lá, chùm quả, phun vào các giai đoạn cây mắc ca dễ bị nhiễm bệnh, kết hợp phòng trừ sâu hại và côn trùng chích hút đặc biệt bọ xít muỗi (giai đoạn quả non – phát triển quả).

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NANOTECH

Tư vấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp:

ThS Phạm Công Khải - Hotline: 0976 804 678 * 0835 99 85 99

Email: nanobacsuper@gmail.com