Kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng thời kỳ ra hoa đậu quả, chống rụng quả cho sầu riêng

Chăm sóc cây sầu riêng thời kỳ phân hóa mầm hoa, ra hoa đậu quả

1.Thời kỳ sau thu hoạch: Cắt tỉa tạo thán thông thoáng, loại bỏ cành sâu bệnh, cành không đạt tiêu chuẩn. Kết hợp phun rửa vườn các loại thuốc đặc trị sâu bệnh chuyên dùng.

2.Thúc phân hóa mầm hoa, phát triển mầm hoa:

Thu hoạch xong cần tiến hành các biện pháp siết nước (cắt nước, không tưới nước cho cây), bắt cây chuyển từ trạng thái sinh trưởng sinh dưỡng sang sinh trưởng sinh thực.

Sau khi kết thúc ngủ nghỉ cây bắt đầu phân hóa mầm hoa, lúc này chúng ta cần quan sát màu sắc lá, độ dày lá. Khi cành mẹ đạt độ già hóa – thành thục là lúc tác động điều tiết ra hoa cho cây.

Phân bón và các chế phẩm điều tiết qua lá:

Phun các chế phẩm sau:

Phun đợt 1: Dùng theo tỷ lệ  2-4ml nano AKH SUPER PLUS pha 1,5 lít nước phun qua lá. Phun 2 lần liên tiếp, cách nhau 7 ngày/lần.

Phun đợt 2: Phun các loại thuốc chế phẩm theo tỷ lệ sau(1 bình phun cần có)

+ Dùng theo tỷ lệ 2-3ml nano Canxi – Bo pha với 1  lít nước.

+ Dùng 2ml chế phẩm SHELLAC SUGER pha với 1 lít nước.

+ Dùng 2-4ml nano Kẽm pha với 1ml nước.

Hỗn hợp trên phun đều một lượt qua lá, định kỳ 7 -10ngày/lần, phun 2 lần liên tiếp.

Lưu ý: Đợt 1 cách đợt 2 từ 5-7 ngày.

3-Thời kỳ ra hoa đậu quả, chống rụng hoa và quả non

Bà con tiến hành đồng bộ các biện pháp sau đây:

Trường hợp 1: Thời kỳ ra hoa đậu quả không gặp mưa (thời tiết thuận lợi)

Phun quản lý nấm khuẩn gây bệnh: Pha 1000ml nano Bạc với 300-400 lít nước phun đều lên tán lá. Tác dụng: Phòng diệt nấm khuẩn gây hại hoa quả non, định kỳ 7 ngày/lần, phun đến khi quả đậu ổn định, do thời kỳ ra hoa đậu quả cây rất mẫn cảm với sâu bệnh (1).

Phun chống teo cuống, ngăn chặn hình thành tầng rời, chống rụng hoa - quả non: Dùng theo tỷ lệ 3ml chế phẩm nano canxi super (có chứa dạng nano Bo-Ca-Si) kết hợp với 2ml chế phẩm SHELLAC SUGER pha với 1 lít nước phun đều 2 mặt lá, phun ngay sau khi tắt hoa, thường phun 2-3 lần đạt hiệu quả cao (2).

Lưu ý: Phun (1) cách (2) từ 3-4 ngày

Trường hợp 2: Thời kỳ ra hoa đậu quả gặp điều kiện thời tiết bất lợi(có mưa ẩm):

Phun quản lý nấm khuẩn gây bệnh: Pha 800-1000ml nano Bạc + 500ml nano bạc đồng pha với 300-400 lít nước phun đều lên tán lá(1).

Phun chống teo cuống, ngăn chặn hình thành tầng rời, chống rụng hoa - quả non: Dùng 500-600ml nano Canxi cacbonat + 500-800ml nano canxi + 500ml SHELLAC SUGER pha với 200-400 lít nước phun đều một lượt lên toàn bộ thân lá, cấu trúc hoa. Nếu mưa nhiều bà con nên phun 3 ngày/lần(2).

Các công thức phun nên kết hợp với nano Kẽm và Magie: 2ml pha 1 lít nước, đạt hiệu quả tối ưu.

Lưu ý: (1) và (2) cách nhau 1-1,5 ngày

Các công thức phun trong trường hợp này có thể phun ngay sau mưa, hoặc khi mưa nhỏ.

Vấn đề nước tưới: Khi bắt đầu nhú mầm hoa cần tưới nước cung cấp đủ ẩm cho cây, thời kỳ ra hoa đậu quả nếu cây thừa hoặc thiếu ẩm sẽ gây rụng hoa và quả non.

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NANOTECH

Tư vấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp:

ThS Phạm Công Khải - Hotline: 0976 804 678 * 01235 99 85 99

Email: nanobacsuper@gmail.com