Giải pháp chống rụng hoa và quả non trên cây sâm Ngọc Linh

Quy trình sử dụng bộ chế phẩm nano dùng cho cây sâm Ngọc Linh giai đoạn ra hoa, đậu quả, chống rụng quả

1.1 Giai đoạn trước khi phân hoá mầm hoa 20-30 ngày

Tưới gốc:  Dùng 500ml nano Canxi Super kết hợp 500ml nano Silic SiO2 pha với 350-400 lít nước tưới ẩm gốc, tưới 1-2 lần, cách nhau 7-10 ngày/lần.

Phun thân lá: Dùng 25-30ml chế phẩm TVL pha 20 lít phun đều thân lá.

1.2 Giai đoạn bắt đầu phân hoá mầm hoa, nuôi dưỡng mầm hoa (hoa chưa nở)

Cần kết hợp vừa phun vừa tưới gốc. Liều lượng tưới gốc nano silic và nano canxi super như trên (1 chai nano silic kết hợp 1 chai nano canxi super pha 350-400 lít nước), 7-10 ngày tưới 1 lần, tuy nhiên giai đoạn hoa nở, đến đậu quả non cần kiểm soát độ ẩm gốc, không nên tưới sũng nước, thừa ẩm (độ ẩm đất cao có thể gây nấm bệnh hại hoa và gây rụng quả non).

Phun giai đoạn phát triển chùm hoa cho cây sâm ngọc linh(hoa chưa nở): Dùng 30-40ml nano canxi Super pha với 20 lít nước phun đều tán lá, 7-10 ngày/lần. Đặc biệt để giúp bộ hoa to khoẻ, phân hoá đều nên phun xen kẽ nano canxi Super với nano TVL (mới): Dùng 25-30ml chế phẩm nano TVL pha với 20 lít nước phun đều tán lá, đều 2 mặt lá (VD: Lần 1 phun nano canxi super thì lần 2 phun chế phẩm TVL, lần 3 lại quay lại phun nano canxi super, lần 4 phun chế phẩm TVL,….cách nhau 7 ngày/lần).

Phòng trị nấm khuẩn hại hoa trước khi hoa nở: Dùng 40-60ml nano Đồng oxyclorua kết hợp 40-60ml nano Bạc Đồng Super pha 18-20 lít nước phun đều tán lá, 2 mặt lá, phun vào cả chùm hoa, phun 7 ngày/lần cho đến khi hoa nở rộ thị ngừng phun.

Nếu giai đoạn này bị nấm bệnh hại thân có thể phun công thức sau: Dùng 90ml nano bạc đồng hợp kim kết hợp 60-70ml nano Đồng Oxyclorua cộng thêm 60-70ml nano Bạc Đồng Super phun kỹ thân gốc, 7 ngày/lần.

1.3 Chăm sóc cây sâm Ngọc Linh giai đoạn hoa nở rộ, đậu quả non

Giai đoạn này cần phòng trị bệnh nấm hại hoa, gây thối đen hoa đồng thời kết hợp các biện pháp chống rụng quả non. Cụ thể:

Nếu giai đoạn hoa nở rộ, cây không bị nấm bệnh hại trực tiếp cấu trúc chùm hoa thì chỉ cần duy trì tưới gốc nano canxi super và nano silic (2 chai với 400 lít nước), không nên phun, đợi đến khi hình thành quả non mới phun nano canxi super, nano TVL(liều lượng pha loãng, phun xen kẽ, dùng 20-30ml/bình 20 lít nước). Trường hợp hoa bị nấm mốc, nấm thán thư có thể sử dụng nano bạc đồng plus kết hợp nano Bạc Đồng Super phun trực tiếp vào lá và chùm hoa (60-80ml nano bạc đồng plus kết hợp 50-60ml nano bạc đồng super pha 15-20 lít nước).

Lưu ý: Giai đoạn này không nên để đất quá ẩm hoặc thiếu ẩm.

1.4 Chăm sóc cây sâm Ngọc Linh giai đoạn đậu quả ổn định, giai đoạn nuôi dưỡng quả, phát triển quả

Duy trì tưới gốc nano canxi super, nano Silic (hoặc nano TVL).

Kết hợp phun phòng trị nấm khuẩn hại quả non định kỳ. Đặc biệt nên phun xen kẽ nano Canxi super và nano TVL như sau:

+ 1 bình 20 lít nước dùng 30-40ml nano canxi super.

+ 1 bình 20 lít nước dùng 25-30ml nano TVL.

2 loại chế phẩm phun xen kẽ nhau, cách nhau 7-10 ngày.

Về cơ bản cách phòng trị bệnh cho sâm Ngọc Linh giai đoạn ổn định quả, nuôi dưỡng quả giống như phần 2 đã hướng dẫn ở trên.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NANOTECH

Tư vấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp:

ThS Phạm Công Khải - Hotline: 0976 804 678 * 0835 99 85 99

Email: nanobacsuper@gmail.com