Quy trình xử lý bệnh vàng lá thối rễ ứng dụng công nghệ nano trên cây cam canh

1.Phòng bệnh tổng hợp, chống rụng quả non

Thời kỳ hoa rộ, đậu quả non, chống rụng quả non: Dùng 500ml nano canxi super kết hợp 500ml nano Bạc đồng super pha với 200-300 lít nước phun đều tán lá, phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

Thời kỳ phát triển quả, dưỡng quả, chống bệnh trên lá và quả: Dùng 500ml chế phẩm nano Bạc Đồng kết hợp 500ml nano đồng oxyclorua + 500ml nano AKH super plus pha với 300-400 lít nước phun đều tán lá, định kỳ 15 ngày/lần, phun từ tháng 4-5-6.

Chống nứt quả cam canh: từ tháng 6 đến tháng 9 âm lịch, dùng 500ml nano canxi super kết hợp 500ml nano bạc đồng super + 400ml chế phẩm Shellac suger pha 300 lít nước phun đều tán lá, định kỳ 15-20 ngày/lần (hoặc ít nhất phun 1 tháng 1 lần).

2.Phòng trị bệnh vàng lá thối rễ trên cam canh

2.1 Phòng bệnh thối rễ do nấm trên cam canh

Từ tháng 6-7 âm lịch, dùng 500ml nano bạc đồng super kết hợp 500ml nano Đồng oxyclorua pha 300 lít nước tưới ẩm gốc, kết hợp phun toàn bộ thân lá. Xử lý 2 lần, mỗi tháng 1 lần (tháng 6-7 âm lịch). Hoặc xử lý 1 lần vào cuối tháng 6 âm lịch thì sang giữa tháng 8 âm lịch xử lý 1 lần nữa.

2.2 Trường hợp cây đã bị bệnh

Tùy bệnh nặng hay nhẹ, tuy nhiên khi cây cam canh đã biểu hiện vàng lá, thối rễ sẽ rất tốn kém chi phí. Cách sử dụng chế phẩm nano trị bệnh vàng lá thối rễ như sau:

Tưới gốc đợt 1: Dùng 500ml nano bạc đồng super kết hợp 500ml nano Đồng oxyclorua pha 200 - 300 lít nước tưới ẩm gốc (tưới sao cho chế phẩm thuốc ngấm đủ ẩm xuống các tầng rễ phía dưới của cây). Tưới ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau 10-12 ngày/.

Lưu ý: Tốt nhất những cây bị bệnh quá nặng nên loại bỏ tiêu hủy, những cây bị nhẹ xử lý để giảm chi phí thuốc, tránh lãng phí.

Tưới gốc đợt 2 (phục hồi và hỗ trợ bộ rễ phát triển, cải tạo đất, ổn định pH đất): Sau khi tưới nano bạc đồng và nano đồng oxyclorua được 4-6 ngày. Dùng 500ml chế phẩm nano AKH super plus pha với 300-350 lít nước tưới ẩm gốc, nên xử lý 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NANOTECH

Tư vấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp:

ThS Phạm Công Khải - Hotline: 0976 804 678 * 0835 99 85 99

Email: nanobacsuper@gmail.com