Quy trình sử dụng bộ chế phẩm nano canxi super, shellac suger, nano bạc đồng chuyên dùng cho cây bơ booth 7

1.Thúc đẩy phân hóa mầm hoa, chặn đọt

Dùng 500ml chế phẩm Shellac Suger kết hợp 200g chế phẩm Nano TPA pha với 200-250lít nước phun đều tán lá, 2 mặt lá, phun 2 lần, cách nhau 7-10 ngày/lần

Công dụng: Giúp các cành mẹ phân hóa hoa đồng đều, hạn chế tối đa khả năng phát đọt non(hoa to khỏe, phân tầng đều).

2.Thời kỳ bơ bắt đầu nhú mầm hoa, phân hóa mầm hoa

Phun đợt 1: Dùng 500ml nano AKH super plus (thế hệ mới nhất) pha 300-350 lít nước phun đều tán lá.

Phun đợt 2: Dùng 500ml Shellac Suger kết hợp 500ml nano canxi super (thế hệ mới nhất) pha với 300-350 lít nước phun đều tán lá(có thể phun 1-2 lần, cách 7-10 ngày/lần).

Công dụng: Giúp hoa phát triển hoàn thiện, hoa to khỏe, nâng cao chất lượng hạt phấn, tăng tỷ lệ thụ phấn và đậu quả (hạt phấn sức đề kháng tốt chống lại các điều kiện tự nhiên bất thuận).

Lưu ý: Thời kỳ này cần duy trì độ ẩm đất liên tục, không để thiếu ẩm, sử dụng thêm lân đơn super P2O5 bón vãi mỗi gốc 300-400g kết hợp tưới nước, nếu có điều kiện sử dụng thêm nano AKH tưới ẩm gốc 1 lần vào thời điểm phân hóa hoa.

Phun đợt 3: Trước khi xả nhị, hoa nở 7 ngày dùng 500ml nano Bạc Đồng Super pha 200 lít nước phun đều tán lá (tiêu diệt mầm bệnh trước khi bơ xả nhị).

3.Thời kỳ xả nhị, hoa rộ, hình thành quả non (quan trọng)

Có hai trường hợp xử lý, tùy vào điều kiện thời tiết:

3.1 Trường hợp bơ xả nhị, rụng cánh, hình thành quả non gặp điều kiện thời tiết bất lợi (mưa, nấm bệnh)

Dùng 300-400ml Shellac Suger kết hợp 700nano canxi super + 500ml nano Bạc Đồng super pha 200 lít nước phun đều tán lá (kết hợp thêm chặn đọt). Định kỳ 7 ngày/lần, phun ngay sau khi mưa, lá còn ướt sẽ đạt HQ cao (nano canxi thế hệ mới có hàm lượng nano canxi cacbonate hàm lượng cao chống mưa acid rất tốt).

3.1 Trường hợp bơ xả nhị, rụng cánh, hình thành quả non gặp điều kiện thời tiết thuận lợi

Dùng 200-300ml Shellac Suger kết hợp 500nano canxi super + 500ml nano Bạc plus pha 200-300 lít nước phun đều tán lá, định kỳ 7ngày/lần (phun 2 lần cho đến khi quả lớn ổn định).

4. Thời kỳ nuôi quả, dưỡng quả, chống nấm bệnh, hạn chế rụng quả, teo cuống, bỏ cuống ở thời kỳ sau 

CT1: Dùng 500ml nano canxi super kết hợp 500ml nano bạc đồng pha 200-300 lít nước phun đều tán lá, định kỳ 10-15 ngày/lần (cả vụ phun ít nhất 2-3 lần, tính từ khi đậu quả non ổn định).

CT2: Dùng 500ml nano AKH super plus pha 300 lít phun đều tán lá, 15 ngày/lần.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NANOTECH

Tư vấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp:

ThS Phạm Công Khải - Hotline: 0976 804 678 * 0835 99 85 99

Email: nanobacsuper@gmail.com