Quy trình sử dụng bộ chế phẩm nano Bạc Đồng Super, nano Canxi Super chuyên dùng cho cây Nhãn Vải

1.Thời kỳ sau thu hoạch

Sau thu hoạch nhà vườn cần triển khai các công việc sau:

+ Cắt tỉa tạo tán thông thoáng, loại bỏ cành phá tán, cành sâu bệnh.

+ Phun rửa vườn, phòng trị sâu bệnh: Dùng 500ml nano Bạc Đồng Super (L1) pha với 150-200 lít nước phun đều thân lá, tán lá, phun 2 lần liên tiếp, cách nhau 7-10 ngày/lần.

+ Bón phân phục hồi cây sau thu hoạch (tuỳ tuổi cây, sản lượng quả vụ trước): 20-50kg phân hữu cơ kết hợp NPK 16-16-8 TE (400 – 800g).

Ngoài ra có thể kết hợp phun nano AKH super Plus thúc lộc cành mẹ, ít nhất nuôi được 2-3 đợt cành trước khi cho cây vào nghỉ dưỡng (ngủ nghỉ).

Các đợt lộc cành nhà vườn cần chủ động phòng trừ sâu bệnh tổng hợp(dùng nano Bạc Đồng Super phun bảo vệ lộc cành).

2.Thời kỳ ủ mầm hoa, tích luỹ dinh dưỡng

Thời kỳ này cần hạn chế độ ẩm, xiết nước, đồng thời phun chế phẩm Shellac Suger đưa cây vào trạng thái ngủ nghỉ, chống phát lộc đông: Dùng 500ml Shellac Suger pha 200 lít nước phun đều thân lá, phun 2 lần, cách nhau 7-10 ngày/lần.

(Giai đoạn này Cần chủ động phun chặn đọt, chống phát triển lộc cành)

3. Thời kỳ phân hoá mầm hoa, phát triển chùm hoa

Dùng 500ml nano Canxi Super kết hợp 500-800ml nano Bạc Đồng Super pha 200-250 lít nước phun đều tán lá, phun kỹ 2 mặt lá. Phun 2 lần, cách nhau 7-10 ngày/lần.

Lưu ý: Chủ động phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là côn trùng chích hút

4.Thời kỳ ra hoa đậu quả (chống rụng quả non, phòng trị nấm khuẩn gây bệnh)

Phun chống rụng hoa và quả non, chống mưa acid: Dùng 500ml nano Canxi Super kết hợp 500ml Shellac Suger pha 400-450 lít nước phun đều tán lá, phun 2-3 đợt, 7-10 ngày/lần (cho đến khi quả đậu ổn định).

5.Thời kỳ dưỡng quả

+ Phòng bệnh tổng hợp: Dùng 500ml nano Bạc Đồng Super kết hợp 500ml nano Đồng Oxyclorua pha 200 lít nước phun đều tán lá, chùm quả, phun định kỳ 7-10 ngày/lần (đặc biệt phun vào các thời điểm cây mẫn cảm bệnh). Lưu ý kết hợp phun sâu hại và côn trùng chích hút.

+ Dưỡng quả, chống rụng quả, chống nứt, mã quả sáng đẹp: Dùng 500ml nano AKH Super Plus kết hợp 500ml nano Silic SiO2 pha 200-300 lít nước phun đều tán lá, 10-15 ngày/lần. Với cây nhãn nhà vườn tăng cường phun thêm nano Silic, nano vi lượng, nano Canxi.

6. Thời kỳ quả già chín

Dùng 500ml nano Kaili hữu cơ kết hợp 500ml nano Silic SiO2 pha 300 lít nước phun đều tán lá, chùm quả (đối với Nhãn số lần phun thường tăng nhiều lần hơn so với vải).

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NANOTECH

Tư vấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp:

ThS Phạm Công Khải - Hotline: 0976 804 678 * 0835 99 85 99

Email: nanobacsuper@gmail.com