Giải pháp xử lý đất trước khi trồng, tiêu diệt nấm khuẩn gây bệnh có trong đất (ứng dụng công nghệ nano)

Tại sao cần phải xử lý đất sau mỗi vụ canh tác hoặc trồng cây trồng mới ?

Trong quá trình canh tác đất bị thoái hóa bạc màu, hàm lượng mùn hữu cơ giảm đáng kể, đất bị thiếu oxy, gây nên tình trạng nghẹt rễ, thối rễ đặc biệt khi có mưa kéo dài. Bộ rễ cây trồng nói chung cần oxy, đất phải tơi xốp thoáng khí, giàu dinh dưỡng do đó cần phải xử lý đất trước khi trồng hoặc trên đất chuyên canh, độc canh lâu năm cần phải xử lý đất định kỳ.

Trong quá trình sinh trưởng phát triển của cây trồng nấm khuẩn thường phát sinh phát triển mạnh mẽ đến một lúc nào đó sự tích lũy nấm khuẩn gây bệnh đủ lớn vượt quá ngưỡng chịu đựng của cây trồng gây nên tình trạng khó kiểm soát, cây không đáp ứng được yêu cầu sinh trưởng và mục đích thu hoạch của nhà vườn dẫn đến cây bị dịch bệnh hàng loạt và không thể chữa trị phục hồi. Do đó cần phải thay đổi cơ cấu cây trồng, luân canh cây trồng khác họ kết hợp với việc xử lý đất, loại trừ nấm bệnh, cho đất nghỉ trong một thời gian đủ dài để phục hồi sự màu mỡ cho đất, chuẩn bị cho một vụ canh tác mới.

Quy trình xử lý đất ứng dụng công nghệ nano tiên tiến, tiêu diệt nấm khuẩn gây bệnh có trong đất:

Đối với cây trồng đang trong thời kỳ kinh doanh, cây đang sinh trưởng trên đất cần xử lý:

Dùng 500ml nano đồng oxyclorua kết hợp với 500ml nano bạc đồng super pha với 200-400 lít nước phun/tưới ẩm đều cho 1-1,5 sào bắc bộ, xử lý định kỳ 30-45 ngày/lần. Xử lý 2-3 lần liên tiếp.

Đối với cây trồng hết vụ, phá bỏ cây cũ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý đất: Sau khi phá bỏ cây cần loại bỏ toàn bộ tàn dư cây bệnh thu gom tiêu hủy đồng thời dọn sạch cỏ dại. Tiếp theo tiến hành cày ải, cày sâu, phơi đất, bón vôi (20-40 ngày).

Bước tiếp theo dùng 500ml nano đồng oxyclorua kết hợp với 500ml nano bạc đồng super pha với 200 lít nước phun/tưới ẩm đều cho 1-1,5 sào bắc bộ, xử lý định kỳ 15-30 ngày/lần. Xử lý 2-3 lần liên tiếp.

Công dụng của chế phẩm nano bạc đồng và nano đồng oxyclorua: Tiêu diệt nấm, vi khuẩn gây bệnh có trong đất, hạn chế xự phát sinh phát triển của tuyến trùng hại bộ rễ, tạo thuận lợi cho bộ rễ phát triển mạnh.’

Lưu ý kết hợp bón phân hữu cơ + phân lân (bón vôi trước thời điểm này) sau đó làm nhỏ đất trước khi lên luống, đảm bảo trộn đều các thành phần phân bón hữu cơ và lân đơn.

Xử lý đất sau khi trồng cây con: Sau khi trồng cây con, cây giống được 10-15 ngày, dùng 500ml nano AKH super plus pha với 400 lít nước phun tưới ẩm đều gốc cây trồng, xử lý 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NANOTECH

Tư vấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp:

ThS Phạm Công Khải - Hotline: 0976 804 678 * 01235 99 85 99

Email: nanobacsuper@gmail.com